BERAT
FIER

Z.R. e Punesimit BERAT
Tel: 032 – 320 01

Z.R. e Punesimit FIER
L. Kastrioti Rr.V.Pecuke
Tel: 034 – 224 13

LEZHE
DIBER

Z.R. e Punesimit LEZHE
Tel: 0215 – 24 23

Z.R. e Punesimit DIBER
Rruga “Elez Isufi”
Tel: 0218 – 20 15

GJIROKASTER
SHKODER

Z.R.Punesimit GJIROKASTER
Lagjia “Pllake” prane bllokut te furrave
Tel: 084 – 636 13

Z.R.e Punesimit SHKODER
Lagjia “Salo Haliti”
Tel: 0224 – 27 80

DURRES
KORCE

Z.R. e Punesimit DURRES
Rr.”Naum Lasku” Lagjia nr.4
Tel: 052 – 225 56

Z.R. e Punesimit KORCE
Lagjia 9 Rr” 1 Maji”
Tel: 082 – 430 63

VLORE
ELBASAN

Z.R. e Punesimit VLORE
Lagjia “Rilindja”
Tel: 033 – 235 69

Z.R. e Punesimit ELBASAN
Lagjia “Kongresi I Elbasanit”
Tel: 054 – 527 69

KUKES
TIRANE

Z.R. e Punesimit KUKES
Prane Prefektures
Tel: 0242 – 20 78

Z.R. e Punesimit TIRANE
Rr.Vellezerit Huta
Tel: 04 – 363 529


PUNËKËRKUES

Informacione dhe keshillim Udhezime per punesim Pjesemarrje ne nje trajnim Sherbime te tjera ndermjetesimi.


PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve te lira Sherbime profesionale rekrutimi Mbeshtetje per punesim (programe te nxitjes se punesimi) Kontakte ne vazhdim.

TRAJNIME

Po kërkoni për të permirsuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjese ne kurset tona te formimit profesional ne dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.