Në Spitalin Rajonal të Korçës, 15 të diplomuar në degën e Infermierisë përfitojnë nga fondi i nxitjes së punësimit dhe do të zhvillojnë praktikën profesionale për 4 muaj. Për të gjithë ata të rinj që duan të bëjnë praktika profesio... më shumë