Quhem Dëshire Murataj, jam 23 vjeçe. Pas përfundimit të arsimit të lartë 3-vjeçar parashkollor, iu drejtova Zyrës së Punës Durrës për një mundësi punësimi. Pas disa intervistave të zhvilluara, jam punësuar për herë të parë në kopshti... më shumë