Quhem Sokol Murataj, në vitin 2013 u diplomova në Fakultetin e Drejtësisë si jurist. Në bazë të politikave sociale të Ministrisë së Mireqënies Sociale, dëgjova se kishte program për punësimin e personave me aftësi të kufizuar dhe iu drejtova Zyrës së Punë Tiranë. Sot unë punoj në një agjenci ndërkombëtare si jurist. Jam shumë i kënaqur dhe mirënjohës ministrit Veliaj për gjithçka. Faleminderit.