Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Kombëtar të Punësimit

Titullari:  z. Artur Mickaj